- hulpboekhouder

- dagelijkse boekhouding

- btw aangifte

- personenbelasting

- secretariaat, briefwisseling, mailings

- offertes en facturatie

- betalingsopvolging klanten en leveranciers, incasso

- personeelsadministratie

- database beheer

- opstellen contracten

- office management

- opstarten en structurering backoffice

- beheer en ontwerp van websites via Content Management System vb. WIX, Combell, ...

- ontwerp en beheer digitale mailings via MailChimp

- online marketing en communicatie

- tijdelijke vervanging van een werknemer die wegvalt wegens ziekte of verlof

- invallen tijdens drukke periodes

© 2016 by E.H.B.A.  Consult I Privacy & Disclaimer