top of page
Hulp Bij Administratie ı Freelance administratie

- opmaken offertes LIFE, BOAR, Varia

- aanmaken en wijzigen verzekeringscontracten

- beheer verzekeringsdossier

- aanpassen begunstigingsclausules polissen leven

- digitale verwerking verzekeringsbestand (MyBroker, Portima, Brio)

- briefwisseling, mailings

- betalingsopvolging premies en vervaldagen

- opvolgen schadedossiers

- contacten met maatschappijen, experts, ...

- opstarten/uitbreiden van hypotheekadvies- en verkoop

- tijdelijke vervanging van een werknemer die wegvalt wegens ziekte of verlof

- invallen tijdens drukke periodes

(AG Insurance, Afi-Esca, AG Insurance,   Allianz, Cardif, Das, Delta Lloyd Life, DKV, Nationale Suisse, ZA Insurance, Ergo Life, Baloîse Vie, AXA, Vivium)


 

Administratie voor verzekeringsmakelaar
bottom of page