- administratieve opstart en opvolging dossiers

- opzoekingen en informatie inwinning bij diverse instanties

- voorbereiding en nazorg van akten van vastgoed (E-registratie, opmaak afschriften en grosses)
- bankverrichtingen
- boeken van aankoopfacturen

- verwerken van betalingen van leveranciers
- facturatie van de aktes

- hypotheken en registraties nakijken

- opstellen BTW aangiftes

- opvolgen debiteuren- en crediteurenbeheer

© 2016 by E.H.B.A.  Consult I Privacy & Disclaimer