top of page
Hulp Bij Administratie ı Freelance administratie

- uitwerken van nieuwe bedrijfsideeën

- identificeren van nieuwe kansen en afzetmarkten

- spotten van markttrends (en vertaling hiervan naar nieuwe proposities)

- uitbreiden van de salesactiviteiten op klantniveau en/of regionaal niveau

- lancering nieuw bedrijfsproduct

- opmaken marketingplan en strategie om nieuwe markten te benaderen

- commercialisering en ontwikkelen concrete salesplannen voor de beoogde afzetmarkt(en)

- demonstreren van het te leveren product of de te verlenen dienst

- onderhouden en uitbreiding van het klantenportfolio

- genereren leads (potentiële afnemers) en opvolging

- standaardproducten en -diensten omzetten naar klantgerichte oplossingen

- organiseren en leiden van salesmeetings

Business Development

Voorbeeld van Business Development is het dienstenplatform SenSana, onstaan uit een consultingovereenkomst tot verhuur van assistentie-woningen.

bottom of page