top of page
Hulp Bij Administratie ı Freelance administratie

Freelancer

EHBA Consult biedt:

1/ administratieve hulp op maat, snel en accuraat:

                   - op zelfstandige basis

                   - voor verschillende opdrachtgevers 

                   - verschillende sectoren en doelgebieden

                   - van thuis uit met een remote verbinding of op locatie

                   - een aantal uren per week of op lange termijn met een consultancy overeenkomst

 

2/ management functies waarbij met een vogelperspectief gezocht wordt naar doeltreffende administratieve oplossingen die uw onderneming een stap vooruit helpen.

Voordelen: U betaalt enkel de effectief gepresteerde uren, aan een vooraf afgesproken tarief (geen zondagstarief of weekendtarief, geen overuren, geen recup dagen of RSZ, geen bedrijfsvoorheffing, geen ontslagpremies, geen vakantiegeld…).

Termijnopdrachten en projectwerking worden vooraf duidelijk besproken en in een afgelijnde samenwerkingsovereenkomst samengevat alvorens een persoonlijke offerte uit te werken.

bottom of page